Portfolio > DRAWINGS

Gravity V
Gravity V
spray paint, graphite, ink, marker
6 3/8 x 4 5/8"
2023
$200